PLANIRANJE PROIZVODNJE

TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE ZALIHAMA I DISTRIBUCIJA

SAP Business One nudi precizne informacije o dolaznim i odlaznim pošiljkama, zalihama i lokaciji artikala. Zalihe možete vrednovati standardnom procenom troška, prosečnoj ceni, FIFO metodom kao i drugim metodama; možete nadgledati i nivoe zaliha i pratiti transfere u realnom vremenu. Takođe, možete ažurirati inventar i proveravati dostupnost u realnom vremenu, kao i upravljati standardnim i specifičnim određivanjem cene. Pored toga, možete primeniti popuste na količinu i gotovinu, kao i popuste za kupce, pa izraditi izveštaje koji otkrivaju njihov učinak.

 Upravljanje skladištem i zalihama ‒ upravljajte zalihama koristeći različite modele za određivanje troška, održavajte matične podatke o artiklima i koristite više mernih jedinica, kao i jedinica za određivanje cene.

 Upravljanje lokacijom prostora za skladištenje ‒ upravljajte zalihama u svakom skladištu sortiranjem skladišta u različite podzone, postavite pravila raspodele, optimizujte premeštanje zaliha i smanjite vreme potrebno da se one pokupe.

 Kontrola potvrda o prijemu i izdavanju robe ‒ evidentirajte potvrde o prijemu i izdavanju robe, pratite lokaciju zaliha i transfere, omogućite konsignaciju, direktnu dostavu robe i ostale naloge i prebrojte zalihe, kao i manje količine koje mogu biti pokazni primer stanja.

  Planiranje proizvodnih potreba i potreba za materijalom ‒ sastavite i održavajte komponente na više nivoa, izdajte i šaljite naloge ručno ili retroaktivno, pa globalno održavajte cene za komponente.

 Efikasno izveštavanje ‒ izradite izveštaje sa podacima u realnom vremenu i prikažite ih u različitim formatima ili na dashboard-ima.