FINANSIJSKO UPRAVLJANJE

POTPUNA KONTROLA NAD VAŠIM FINANSIJAMA

SAP Business One nudi celovit komplet alata koji Vam pomažu pri upravljanju i optimizaciji Vašeg finansijskog poslovanja. Automatizuje svakodnevne poslove koji se tiču računovodstva ‒ vođenje glavne knjige, unos u dnevnik, podržavanje poreskih obračuna i omogućavanje viševalutnih transakcija. Aplikacija podržava sve Vaše bankarske aktivnosti ‒ obradu bankovnih izvoda i plaćanja, kao i usklađivanje računa. Takođe, možete upravljati novčanim tokom, pratiti proračune i upoređivati stvarne rezultate s Vašim planovima kako biste odmah imali informaciju o tačnom stanju Vašeg poslovanja. Integrisanjem svog finansijskog poslovanja u realnom vremenu sa drugim poslovnim procesima, poput nabavke i prodaje, možete ubrzati transakcije i poboljšati uvid u protok novca.

 Računovodstvo ‒ automatski obrađujte sve ključne računovodstvene procese poput unosa u dnevnik, potraživanja od kupaca, kao i obaveza prema dobavljačima.

 Kontroling ‒ precizno upravljajte tokom novca, pratite dugotrajnu imovinu, kontrolišite budžet i nadgledajte troškove projekata.

 Pojednostavljeno upravljanje ‒ virtuelna funkcija za dugotrajnu imovinu oslobađa Vas ponovnog ručnog unosa podataka.

 Bankarstvo i usklađivanje ‒ brzo obrađujte usklađivanja, bankovne izvode i plaćanje različitim putevima.

 Finansijsko izveštavanje i analiza ‒ izradite standardne ili prilagođene izveštaje iz podataka u realnom vremenu za poslovno planiranje i reviziju.