FAQ

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

ŠTA JE SAP ?

SAP (engl. Systems, Applications, and Products in Data Processing) zauzima svoje mesto u centru tehnološke revolucije kao tržišni lider u razvoju softverskih rešenja. Prateći svoju strategiju pomaže organizacijama u stvaranju nove prilike za inovacije i rast.

ŠTA JE SAP BUSINESS ONE ?

SAP Business One je pristupačno i integrisano softversko rešenje namenjeno malim (do 100 korisnika) i srednjim preduzećima (do 1000 korisnika sistema).

Koje funskcionalnosti su podržane u SAP Business One rešenju?

SAP Business One uključuje sledeće standardne funkcionalnosti:

 • računovodstvo i finansije,
 • nabavka,
 • prodaja,
 • održavanje odnosa sa kupcima (CRM)
 • magacinsko poslovanje – zalihe i distribucija,
 • proizvodnja,
 • kadrovska evidencija,
 • održavanje
 • bankarstvo
 • resursi
 • projekt menadžment
 • izveštavanje

KOLIKO DUGO TRAJE IMPLEMENTACIJA SAP BUSINESS ONE REŠENJA?

Postoji nekoliko faktora koji utiču na vreme potrebno za implementaciju SAP Business One rešenja: veličina Vaše kompanije, kompleksnost Vaše unutrašnje organizacije i poslovnih procesa, kao i potreba za dodatnim razvojem u okviru SAP Business One-a.

ŠTA UKLJUČUJE PROCES IMPLEMENTACIJE?

Proces implementacije obuhvata organizovanje radionica i proces snimanja stanja, izradu konceptualnog dizajna (engl. business blueprint), prilagođavanje sistema, obuku korisnika, realizaciju projekta i GO LIVE fazu ‒ puštanje u produktivni rad.

DA LI JE MOGUĆ PRENOS PODATAKA IZ POSTOJEĆEG SISTEMA U SAP BUSINESS ONE APLIKACIJU?

Da, migracija podataka iz starih sistema je apsolutno moguća.

Obim i tip podataka koji se prenose definišu se i dogovaraju u fazi pripreme i planiranja projekta.

KOLIKO KOŠTA SAP BUSINESS ONE?

Budite slobodni da nas kontaktirate,  zatražite ponudu i prezentaciju SAP Business One rešenja.

Unutar ponude dobićete precizan iznos za licence, usluge implementacije i troškove održavanja licenci. SAP Business One se licencira shodno broju korisnika sistema. Postoji nekoliko vrsta licenci u zavisnosti od posla koji korisnik obavlja. Osnovne vrste licenci: Professional User, Limited CRM User, Limited Logistics User, Limited Financial User.

KOJI SU OSNOVNI ZAHTEVI ZA INSTALACIJU SAP BUSINESS ONE-A?

SAP Business One kao bazu podataka koristi Microsoft SQL Server ili SAP HANA bazu podataka.

Ukoliko korisnik želi da koristi SAP HANA kao bazu podataka, molimo Vas da nas kontaktirate kako biste dobili listu odobrenih servera na koje je moguće instalirati SAP HANA bazu.

 

Podržane verzije Microsoft SQL Servera baze podataka: 2012, 2014, 2016 i 2019.

 

SERVER

Primer 30 korisnika: Processor ‒ 2 Intel Xeon E7 (ili ekvivalent), Memory (RAM) ‒ 16 GB, Hard Drive ‒ Raid 10 320 GB.

Radna stranica: min. Windows  10 OS,  50 GB slobodnog prostora.

KOJE OPCIJE PODRŠKE/ODRŽAVANJA SU MOGUĆE NAKON IMPLEMENTACIJE?

B-ONE Solutions nudi preuzimanje kompletne brige o održavanju SAP Business One sistema u skladu sa stvarnim potrebama korisnika čime Vam obezbeđujemo dodatno vreme za efikasnije i brže poslovanje, a uz kontrolu troškova redovnog poslovanja. Garantujemo da ćete dobiti optimalno rešenje i za najkompleksnije probleme, vodeći računa o potrebama, zahtevima i mogućnostima Vaše kompanije.

KOLIKO ČESTO IZLAZE NOVE VERZIJE SAP BUSINESS ONE-A?

U cenu održavanja licenci uključeno je besplatno preuzimanje svih novih verzija software-a.

 

SAP konstantno radi na novim verzijama kao i na dodavanju novih funkcionalnosti.

Jednom godišnje izdaje se nova, glavna verzija software-a, dok se nekoliko puta u toku godine izdaju verzije unutar glavne verzije sa  novim funkcionalnostima.

 

 

Korisnicima preporučujemo da minimalno jednom u toku godine planiraju nadogradnju na noviju verziju software-a.